За контакт с нас

Адрес: София 1505, ул. Франсис де Пресансе №3, ет.4, ап. 16А
e-mail: office@bfok.eu
телефон: 02/ 971 39 98
факс: 02/ 971 39 34
мобилен телефон: 0888 846 953

Добре дошли в страницата на „Българска финансова одиторска компания” ООД, гр. София

„БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ” ООД е специализирано одиторско предприятие, член на Института на дипломираните експерт счетоводители.

Дружеството осъществява следните дейности:

  • Независим финансов одит;
  • Договорни процедури в съответствие с изискванията на Международните одиторски стандарти (МОС);
  • Други одиторски процедури в съответствие с МОС;
  • Одит на изпълнението на Европейски програми;
  • Одит на предприятия в процедура на преобразуване,съгласно изискванията на Търговския закон;
  • Данъчни консултации;
  • Организиране и провеждане на курсове за обучение на счетоводни кадри по Националните счетоводни стандарти; Международните счетоводни стандарти и данъчно законодателство
  • въвеждане на софтуер за автоматизирана обработка на финансови и счетоводни данни.